Afbestillingsregler

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

AFBESTILLINGSREGLER

Følgende regler er gældende såfremt andet ikke er aftalt.

Reglerne er lavet ud fra Danmarks Restauranter og Cafeer’s standardregler for selskabsarrangementer, kurser og konferencer.

Selskabsarrangementer

Afbestilling af selskabsarrangementer på 20 personer eller derover skal ske skriftligt inden to uger før afholdelse, for selskabsarrangementer på mellem 10 og 20 personer dog en uge før.

Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 10% i antal bestilte kuverter efter ovennævnte tidspunkt, men dog inden fire døgn før arrangementets afholdelse, kan Hejse Kro og Konference kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 10%.

Ved afbestilling senere end fire døgn før afholdelse af arrangementet kan Hejse Kro og Konference kræve en godtgørelse, der svarer til 75% af samtlige ydelser.

For selskaber på under ti personer kan selskabet aflyses indtil 24 timer før afholdelse.

Ved senere afbestilling for selskaber under 10 personer kan Hejse Kro og Konference kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 10%.

Ved no show betales fuld pris for hele arrangementet.

Hvis kuvertprisen ikke er aftalt på forhånd, takserer Hejse Kro og Konference en kuvert til at bestå af en menu til 275 kroner og drikkevarer til 150 kroner.

Force Majore

Strejke, lock-out, ildløs, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære forhold og foranstaltninger, der ligger uden for parternes kontrol (force-majeure), berettiger til afbestilling eller aflysning uden erstatningspligt.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage, medmindre andet er beskrevet på bekræftelsen.